Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Akad. sochár Ján Kulich, sochár

Akad. sochár Ján Kulich

Narodený 31. 12. 1930. Pán akad. sochár Ján Kulich už ako dieťa robil množstvo prác vyrezávaných z dreva. Ako 16 ročný študoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe u prof. Španiela. Tu vznikla jeho plastika Detvanec a portréty spolužiakov. Po úspešnom vysokoškolskom štúdiu v r. 1951 - 54 absolvoval umeleckú ašpirantúru u profesora Španiela. Od r. 1954 pôsobil ako pedagóg na Vysokej škole výtvarných umení, kde bol v r. 1965 vymenovaný za docenta a v r. 1972 za profesora.

    Od r. 1973 bol rektorom Vysokej školy výtvarných umení. Jeho umeleckú tvorbu ovplyvnila vtedajšia doba, v ktorej vytvoril súsošie na Slavíne, Pomník SNP v Bratislave a vo Zvolene, Pamätník dukelských hrdinov na Dukle a iné. 
Za Pamätník SNP v Bratislave mu udelili v r. 1975 titul laureát štátnej ceny. V r. 1979 mu bol udelený titul - Národný umelec.

    Národný umelec Ján Kulich tvorivo rozvíjal línie moderného figuratívneho názoru. Presvedčivé a zásadné výsledky dosiahol najmä pri realizácii úloh monumentálneho charakteru, v portrétovom sochárstve, v drobnej plastike i kresbe. Dotkol sa i problematiky maľby a grafiky.
Jeho prínos je aj v oblasti plakiet, medailí i mincí. Prvou studnicou jeho tvorby je život a kultúra slovenského ľudu, neskôr historické, revolučné a pokrokové tradície. V ostatnom čase je jeho tvorba poznačená prostými civilistickými motívmi, láskou, materstvom, vzťahmi ľudí. I v našej mestskej časti sa nachádza jeho súsošie Školáčky na Teplickej ulici. 

    Osobitne významné sú diela Kríž, ktorý venoval kardinálovi Korcovi, Jánošík vo Vrátnej doline, postava Matky Terezy, ktorú prezident SR daroval pápežovi pri návšteve Ríma, ďalej je to Pieta a mnohé ďalšie.
Umelecká tvorba akad. sochára Jána Kulicha si zasluhuje ocenenie i našou mestskou časťou, a to Cenou Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktoré dostal v roku 2005.

 Vytvorené: 11.01.2012 12:21, webman
Hore
Hore
Hore