Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Február

1. február
 • pracovné stretnutie s občanom
 • pracovná porada Kancelária starostu
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • vybavovanie agendy starostu
2. február
 • pracovná porada odd. kultúry
 • pracovné stretnutie s občanom
 • Úrad Vlády
 • pracovné stretnutie Tržnica
3. február
 • pracovná porada
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • obhliadka v teréne
 • pracovná porada investičné oddelenie
 • pracovný obed
 • vybavovanie úradných listín, pošty, telefonickej, e-mailovej pracovnej komunikácie
4. február
 • pracovné stretnutie s občanom
 • pracovná porada Stavebný úrad
 • pracovné stretnutie s občanom
 • vybavovanie agendy starostu
7. február
 • pracovná porada vedenie
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie s občanom
 • vybavovanie agendy starostu
 • pracovné stretnutie s vicestarostom
8. február
 • Miestne zastupiťelstvo
9. február
 • ZŠ Kalinčiakova
 • pracovná porada Prednosta
 • pracovné stretnutie s občanom
 • pracovné stretnutie Ekonomicke oddelenie
 • pracovné stretnutie zastupca prednostu
10. február
 • pracovná porada
 • Mestská rada
 • kvalitársky výbor
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovný obed
 • Tržnica
11. február
 • obhliadka v teréne
 • vybavovanie úradných listín, pošty, telefonickej, e-mailovej pracovnej komunikácie
 • vybavovanie agendy starostu
14. február
 • pracovná porada vedenia
 • vybavovanie agendy starostu
 • vybavovanie úradných listín, pošty, telefonickej, e-mailovej pracovnej komunikácie
15. február
 • pracovné stretnutie s poslancom
 • pracovná porada Kancelária starostu
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie MŠ Česká
16. február
 • obhliadka v teréne
 • pracovné stretnutie Istrochem
 • pracovné stretnutie stavebný úrad
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
17. február
 • pracovná porada
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • obhliadka v teréne
 • vybavovanie úradných listín, pošty, telefonickej, e-mailovej pracovnej komunikácie
18. február
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovná porada kancelária starostu
 • ŽSR
 • pracovné stretnutie s občanom
 • pracovné stretnutie s vicestarostom
21. február
 • pracovná porada vedenie
 • PHSR
 • pracovné stretnutie s občanom
 • vybavovanie agendy starostu
 • Knižnica Pionierska
22. február
 • pracovné stretnutie s občanom
 • Miestna rada
 • pracovný obed
 • obhliadka v teréne
 • Centrum včasnej intervencie
23. február
 • obhliadka v teréne
 • Školak klub
 • pracovné stretnutie Paintball
 • pracovné stretnutie Tržnica
 • pohreb
24. február
 • pracovná porada
 • pracovné stretnutie s poslancom
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie lanovka
25. február
 • pracovné stretnutie s občanom
 • Redakčná rada
 • obhliadka v teréne
 • pracovné stretnutie s občanom
 • pracovný obed
 • vybavovanie agendy starostu
28. február
 • pracovná porada vedenia
 • vybavovanie agendy starostu
 • vybavovanie úradných listín, pošty, telefonickej, e-mailovej pracovnej komunikácie


Vytvorené: 16.02.2022 07:26, webman
Hore
Hore
Hore