Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Ako vybaviť

Potrebujete sa rýchlo zorientovať v službách miestneho úradu? Ponúkame vám prehľadnú navigáciu podľa jednotlivých životných situácii. Stačí si „kliknúť“ na niektorú z nasledujúcich tém, v rámci ktorej potrebujete u nás vybaviť svoju záležitosť. Na jednom mieste tu nájdete všetko, čo potrebujete vedieť – postup, potrebné dokumenty, kontaktné osoby, prípadné poplatky, úradné hodiny.

Matrika
Osvedčovanie podpisov a listín
Ohlásenie pobytu
Dane
Poskytovanie dotácií
Stavebné práce
Podnikanie
Sociálna starostlivosť
Územné plánovanie
Životné prostredie
Žiadosť o podporu zo ŠFRB
Školstvo
Nehnuteľnosti
Nahlásenie podujatia
Parkovacie miesto
Rozkopávky
Rybársky lístok
Splátkový kalendár
Odhŕňanie snehu, zimná údržba
Nahláste nefunkčné osvetlenie
Povoľovanie užívania a zabratia verejného priestranstva
Vydávanie voličského preukazu
Ohlasovanie závad
Povoľovanie prístupu k archívnym dokumentom a registratúrnym záznamom
Určovanie, zmena alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla
Vybavovanie sťažností a podnetov


Vytvorené: 11.01.2012 09:26, Borčin Ján