Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Stenografické záznamy

Táto sekcia obsahuje archív stenografických záznamov z rokovania zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto do konca volebného obdobia, ktoré končilo na jeseň 2014. Tu nájdete všetky novšie stenografické záznamy z rokovania Miestneho zastupiteľstva Bratislava - Nové Mesto.
 


 Vytvorené: 03.05.2011 10:57,