Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Základné školy

  • Základná škola s materskou školou Za kasárňou 2
  • Základná škola s materskou školou Sibírska 39
  • Základná škola s materskou školou Riazanská 75
  • Základná škola s materskou školou Odborárska 2
  • Základná škola s materskou školou Cádrova 23
  • Základná škola s materskou školou Kalinčiakova 12
  • Základná škola s materskou školou Jeséniova 54
  • Základná škola s materskou školou Česká 10


  • Vytvorené: 13.01.2012 12:41, Borčin Ján