Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Základná škola s materskou školou Kalinčiakova 12


Kalinčiakova 12
831 04 Bratislava
tel: 0904 593 357
email: riaditel@skolakalina.sk
www: www.skolakalina.sk

Riaditeľ školy: Dušan Noga, 0903 889 363, riaditel@skolakalina.sk


Profil školy:

Náš školský vzdelávací program sa snaží nadviazať na niekdajšie športové zameranie školy. Z toho dôvodu sme posilnili o dve hodiny vyučovanie športovej prípravy so zameraním na futbal a všestrannú pohybovú prípravu.
vyučovaním anglického jazyka začíname v 1. ročníku. Základom práce s počítačmi venujeme priestor od 3. ročníka. K dispozícii máme tri multimediálne miestnosti pre vyučovanie cudzích jazykov alebo informatiky. V 6. ročníku si žiaci z ponuky nemeckého alebo ruského jazyka zvolia druhý cudzí jazyk, ktorý vyučujú kvalifikovaní pedagógovia.
pozornosť upriamujeme aj na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti. V škole funguje novozriadená čitáreň, ktorú neustále dopĺňame o nové literárne diela.
S napĺňaním výchovno-vzdelávacích cieľov deťom pomáha školský podporný tím zložený zo špeciálnych pedagógov, psychológa a pedagogických asistentov. Jeho členovia taktiež úzko spolupracujú s učiteľmi, vychovávateľmi a rodičmi.
Prostredníctvom celoročnej súťaže tried NAJTRIEDA kladieme dôraz aj na rozvíjanie komunikačných či sociálnych zručností, zdravej súťaživosti a fair play. Výnimočnosť a individualitu podporujeme v súťaži NAJŽIAK. Športové aktivity realizujeme v rámci hodín športovej prípravy a krúžkov: futbalovom, hokejovom či florbalovom. Organizujeme rôzne športové či olympijské dni.
V škole úspešne funguje výtvarný a počítačový krúžok, žiaci sa v rámci krúžku žurnalistiky aktívne podieľajú na tvorbe školského časopisu. V rámci vzdelávania detí venujeme pozornosť aj oblasti environmentálnej a multikultúrnej výchovy.
Mestská časť Nové Mesto každý rok investuje do našej školy. Vymenili okná a vstupné dvere, zateplili strechu telocvične, zmodernizovali prízemie budovy školy, tešíme sa z novej vstupne haly. Máme moderné chemicko-fyzikálne laboratórium, pohybovú telocvičňu, veľká telocvičňa dostala nové osvetlenie. Mestská časť nám tiež zrekonštruovala rozvody, kanalizáciu, elektrinu.
Jedným z problémov škôl, o ktorých sa hovorí, ale neriešia sa, je slabá pozornosť detí z vydýchaného vzduchu. Kalinčiakova je priekopníkom: nainštalovali sme tu inteligentný systém vetrania prepojený na vzduchotechniku, ktorý pri nahromadení oxidu uhličitého triedu automaticky vyvetrá.
Našou pýchou je najkvalitnejší športový areál spomedzi základných škôl na Slovensku. Umelá tráva s chladiacim povrchom spĺňa štandardy UEFA na tréningové zápasy. Preto sa môže stať, že pred zápasom na Národnom futbalovom štadióne tu stretnete známych futbalistov.
Tento rok nás čaká rekonštrukcia toaliet a ďalšie zlepšovania budovy našej školy.

2% z dane:

ZŠ s MŠ Kalinčiakova 12
Obchodné meno: MŠ Kalinčiakova
Adresa sídla: Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava
IČO/SID: 50412035
Právna forma: občianske združenie
Účel využitia 2%: nákup učebných a didaktických pomôcok
Informácie: www.skolakalina.sk
Súčasť základnej školy:
MŠ, Kalinčiakova 12 - ako súčasť Základnej školy s materskou školou Kalinčiakova 12
 

Hore
Hore
Hore