Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Prednosta miestneho úradu

JUDr. Ing. Ľubomír Baník

Junácka ul. č. 1
832 91 Bratislava
4. poschodie, číslo dverí: 404
telefón: 02/49 253 223, 02/44 258 420
e-mail: prednosta@banm.sk

Prednosta miestneho úradu vedie a organizuje prácu miestneho úradu priamo riadi:
Zástupca prednostu MÚ BNM
JUDr. Daniel Hulín 
telefón: 02/49 253 223, 02/44 258 420
e-mail: daniel.hulin@banm.sk

Mária Juhásová - sekretárka
telefón: 02/49 253 223, 02/44 258 420
e-mail: sekretariatprednostu@banm.sk Ako vybaviť:
Rybársky lístok

Technici IT:
Ing. Ivan Čistý
telefón: 02/49 253 176
e-mail: ivan.cisty@banm.sk
Ing. Marian Paroha
telefón: 02/49 253 200
e-mail: marian.paroha@banm.sk
Bc. Richard Klein
telefón: 02/49 253 200
e-mail: richard.klein@banm.sk
Marián Butowski
telefón: 02/49 253 200
e-mail: marian.butowski@bnam.sk


Vytvorené: 14.01.2010 12:51,