Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Denné centrá seniorov

Čo vybavíte

Zabezpečenie kompletnej prevádzky a vytváranie podmienok pre činnosť 8 denných centier v oblasti spoločenskej, kultúrnej, záujmovej, vzdelávacej.

Poskytovanie stravy pre obyvateľov s trvalým pobytom v mestskej časti v 5 denných centrách - ako výdajných strediskách stravy v rozsahu 1 stravnej jednotky počas pracovného dňa od 10.30 hod. do 12.30 hod., prostredníctvom donášky stravy do domácnosti realizovanou opatrovateľskou službou po vydaní rozhodnutia starostom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o odkázanosti na túto službu, ktorí sú poberateľmi starobného dôchodku a zároveň nedisponujú akýmkoľvek iným príjmom okrem poberaného dôchodku, invalidným dôchodcom, ktorí sú poberateľmi invalidného dôchodku a zároveň nedisponujú akýmkoľvej iným príjmom okrem poberaného dôchodku a ktorých zdravotný stav neumožňuje prípravu stravy podľa potvrdenia lekára.

Žiadosť môžete podať:

Čo potrebujete (nevzťahuje sa na elektronické podanie)

Poplatky za stravu (v závislosti od výšky príspevku mestskej časti Bratislava – Nové Mesto):
– Príspevok mestskej časti na obedy (v eurách): 

1. do výšky
dôchodku 300 €
1,80
2. od 300,10 do 360,9 € 0,80
3. od 361 do 400 € 0,50
4. nad 400 € občania uhrádzajú plnú cenu nakupovaného obeda (2,84 €)

Kedy vybavíte
 
Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00
Piatok 8.00-12.00

U koho vybavíte

Mgr. Anna Dáni
3. poschodie, číslo dverí: 310
telefón: 02/49 253 377
e-mail: anna.dani@banm.sk


Vytvorené: 23.01.2012 11:29, Borčin Ján