Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Denné centrum Sibírska


Sibírska 37
831 02 Bratislava
tel: 02/44 254 479
email: dcsibirska@banm.sk

Kontaktná osoba: Júlia Boršošová
Výdaj stravy v dennom centre: pondelok - piatok, 10.30 - 12.30 hod.

Príspevok mestskej časti na obedy (v eurách):
1. do výšky
dôchodku 380,- € vrátane
2,00 €
2. od 380,01 do 450,- € vrátane 1,00 €
3. nad 450,- € občania uhrádzajú plnú cenu obeda (3,60 €)

Čas prevádzky denného centra: pondelok – piatok, 13.00 – 17.00 hod.

Prevádzkový poriadok

Aktivity: Výlety a vychádzky podľa počasia, akcie organizované MÚ BNM a inými organizáciami, posedenia pri káve a čaji, kultúrne a spoločenské podujatia, rôzne cvičenia, spevácky krúžok, čítanie dennej tlače a časopisov, ručné práce a spoločné hry, internet.
Hore
Hore
Hore