Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Denné centrum Stromová


Stromová 18
831 01 Bratislava
tel: 02/54 771 441
email: dcstromova@banm.sk

Referent DC Stromová: Dana Hanáková

Čas prevádzky denného centra: pondelok – piatok, 13.00 – 17.00 hod.

Prevádzkový poriadok

Aktivity: Výlety a vychádzky podľa počasia, akcie organizované MÚ BNM a inými organizáciami, posedenia pri káve a čaji, kultúrne a spoločenské podujatia, rôzne cvičenia, spevácky krúžok, čítanie dennej tlače a časopisov, ručné práce a spoločné hry, internet.


 
Hore
Hore
Hore