Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Denné centrum „Domovinka“


Nobelova 30
831 02 Bratislava
tel: 02/44 457 457
email: dcnobelova@banm.sk

Referent DC Nobelova: Anna Krutá
Čas prevádzky denného centra: pondelok – piatok, 13.00 – 17.00 hod.

Prevádzkový poriadok

Aktivity: Výlety a vychádzky podľa počasia, akcie organizované MÚ BNM a inými organizáciami, posedenia pri káve a čaji, kultúrne a spoločenské podujatia, rôzne cvičenia, čítanie dennej tlače a časopisov, ručné práce a spoločné hry, internet, prednášky a prezentácie.

Hore
Hore
Hore