Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Denné centrum Vajnorská


Vajnorská 51
831 03 Bratislava
tel: 02/44 250 906
email: dcvajnorska@banm.sk

Referent DC Vajnorská: Bc. Klára Dynisová
Výdaj stravy v dennom centre : pondelok - piatok, 10.30 - 12.30 hod.

Príspevok mestskej časti na obedy (v eurách):
do výšky dôchodku 470,- € vrátane 2,50 €
nad 470 € občania uhrádzajú plnú cenu obeda

Čas prevádzky denného centra: pondelok – piatok, 13.00 – 17.00 hod.

Prevádzkový poriadok

Aktivity: Výlety a vychádzky podľa počasia, akcie organizované MÚ BNM a inými organizáciami, posedenia pri káve a čaji, kultúrne a spoločenské podujatia, rôzne cvičenia, čítanie dennej tlače a časopisov, ručné práce a spoločné hry, hra - šach, internet.
Hore
Hore
Hore