Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Organizácie

Hľadáte informácie o našich školách, denných centrách, Stredisku kultúry, knižnici, či EKO-podniku? Ponúkame vám profily všetkých dôležitých organizácií, ktoré sú v správe a zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. Nájdete tu všetky potrebné kontakty a informácie o ich činnosti a ponuke. Interaktívna mapa vám zasa pomôže nájsť, v ktorej lokalite Nového Mesta sa ich sídla nachádzajú.


Vytvorené: 12.01.2012 17:32, Borčin Ján