Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Zmena priezviska po rozvode manželstva do troch mesiacov po právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstvaVytvorené: 07.02.2020 11:01, webman