Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Žiadosť o výpis z matriky s priezviskom bez koncovky slovenského prechyľovania

žiadosť o zápis priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania pre dieťa
žiadosť o zápis priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania


Vytvorené: 07.02.2020 11:31, webman