Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Územné plánovanie


Investičná činnosť
Územnoplánovacia informácia


Vytvorené: 11.01.2012 10:27, Borčin Ján