Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Územný plán zóny Jelšová, Bratislava - Kramáre

Prerokovanie upraveného návrhu ÚPN Z Jelšová, Bratislava – Kramáre Upravený návrh Územný plán zóny Jelšová, Bratislava – Kramáre Regulačné listy Pripomienkovanie územného plánu

Pripomienkovanie môžete podať:

  • elektronicky cez elektronickú službu Pripomienkovanie územného plánu (pre odoslanie podania elektronicky je potrebné prihlásenie pomocou eID karty)
  • elektronickou formou na emailovú adresu: podatelna@banm.sk
  • písomnou formou na adresu: Miestny úrad MČ B-NM Junácka 1, 832 91 Bratislava 32 


Vytvorené: 10.04.2019 11:18, webman
Hore
Hore
Hore