Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Územný plán zóny Horná Mlynská dolina

  • Prerokovanie návrhu Zadania ÚPN Z Horná Mlynská dolina
  • Návrh zadania
  • Prieskumy a rozbory Územného plánu zóny Horná Mlynská dolina


Vytvorené: 02.05.2019 09:41, webman
Hore
Hore
Hore