Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

POZOR, ZMENA! Miestny úrad dočasne ruší stránkové hodiny, oddelenia v prípade potreby kontaktujte telefonicky alebo mailom

POZOR, ZMENA! Miestny úrad dočasne ruší stránkové hodiny, oddelenia v prípade potreby kontaktujte telefonicky alebo mailom
16.03.2020 - Mestská časť Bratislava-Nové Mesto informuje občanov, že v súvislosti s vytvorením podmienok na spomalenie šírenia koronavírusu pristupuje k dočasným úpravám režimu fungovania Miestneho úradu na Junáckej ulici č. 1. Ďakujeme za pochopenie!

Príkaz prednostu: príkaz prednostu č.2_2020 - koronavirus


Vytvorené: 30.04.2020 12:39, Borčin Ján