Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Voľby do Európskeho parlamentu

Voľby do Európskeho parlamentu
07.02.2019 - volby-do-EPVoľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 25. mája 2019 od 7:00 do 22:00 h. Na území Slovenskej republiky sa do Európskeho parlamentu volí 14 poslancov
Lehota na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností je do 22. februára 2019, 
Lehota na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií je do 1. apríla 2019 a lehota na ich prvé́ zasadanie do 15. apríla 2019. 
   

Ďalšie informácie k voľbám do Európskeho parlamentu sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky: http://www.minv.sk/?volby-epVytvorené: 15.05.2019 07:43, Tettinger Marek