Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Verejné obchodné súťaže na predaj a prenájom majetku

Predaj a prenájom majetku formou verejnej obchodnej súťaže 2021
Predaj a prenájom majetku formou verejnej obchodnej súťaže 2019
Predaj a prenájom majetku formou verejnej obchodnej súťaže 2018 
Predaj a prenájom majetku formou verejnej obchodnej súťaže 2017
Predaj a prenájom majetku formou verejnej obchodnej súťaže 2016
Predaj a prenájom majetku formou verejnej obchodnej súťaže 2013 - 2015


Vytvorené: 25.06.2018 09:46, webman