Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Už len do piatka 10. januára je možné požiadať o voľbu poštou zo zahraničia

Už len do piatka 10. januára je možné požiadať o voľbu poštou zo zahraničia
08.01.2020 - Ak chcete vo februárových parlamentných voľbách voliť zo zahraničia, máte posledné dni na podanie žiadosti. V prípade, že budete v čase parlamentných volieb v cudzine, je potrebné požiadať písomne alebo elektronicky obec trvalého pobytu o voľbu poštou. V tomto prípade tak treba urobiť najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb – teda do 10. januára 2020. Obec následne zašle voličovi najneskôr 35 dní pred voľbami na adresu miesta pobytu v cudzine obálku, hlasovacie lístky, návratnú obálku a poučenie o spôsobe hlasovania.
Ak budete na Slovensku, ale mimo svojho bydliska, vybavte si hlasovací preukaz. O prenosný hlasovací preukaz, ktorý vám umožní voliť kdekoľvek na Slovensku, môžete požiadať najneskôr 15 pracovných dní pred konaním volieb – t.j. žiadosť o jeho vydanie treba doručiť Miestnemu úradu na Junáckej č. 1 do 10. februára 2020.
Voľby do Národnej rady SR sa budú konať v sobotu 29. februára 2020. Volebné miestnosti budú otvorené od 7:00 do 22:00 hod. Voliť budú môcť občania SR, ktorí najneskôr v deň konania volieb dovŕšili 18 rokov veku.
Všetky potrebné informácie o voľbách do NR SR, ako aj formuláre žiadostí nájdete na stránke: http://www.banm.sk/parlamentne-volby-2020/. Ak potrebujete vedieť viac, kontaktujte organizačné oddelenie miestneho úradu: 02/ 49 253 233, -367 (https://www.banm.sk/oddelenie-organizacne-a-evidencie-obyvatelov/)


Vytvorené: 08.01.2020 09:19, Borčin Ján