Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Úprava priezviska v súlade s pravopisom jazyka národnostnej menšiny podľa osobitného predpisuVytvorené: 07.02.2020 11:18, webman