Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Stavebné práce


Číslovanie stavieb
Všeobecný stavebný úrad
Špeciálny stavebný úrad


Vytvorené: 11.01.2012 10:13, Borčin Ján