Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Odpady

späť na : oddelenie životného prostredia a územného plánovaniaVytvorené: 16.04.2010 09:07, Kamhiyehová Miriam Ing.