Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Ochrana osobných údajov

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ V ZMYSLE ČLÁNKU 13 A 14 GDPR PRE KLIENTOV MIESTNEHO ÚRADU

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ V ZMYSLE ČLÁNKU 13 a 14 GDPR PRE ZAMESTNANCOV, POSLANCOV A ČLENOV KOMISIÍ

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ V ZMYSLE ČLÁNKU 13 a 14 GDPR PRE UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ V ZMYSLE ČLÁNKU 13 a 14 GDPR PRE KAMEROVÝ SYSTÉM


INFORMAČNÁ POVINNOSŤ V ZMYSLE ČLÁNKU 13 A 14 GDPR PRE HLAS NOVÉHO MESTAVytvorené: 24.05.2018 12:31, webman