Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Materská škola Osadná 5


Osadná 5
831 03 Bratislava
tel: 02/44 372 501
fax:
email: osadna@zsceska.sk
www: www.zsceska.sk/MSOsadna/index.htm

Materskú školu riadi: Anetta Miertušová, zástupkyňa riaditeľa ZŠ Česká pre MŠ, 02/44 372 501
Vedúca jedálne: Mária Lehutová, 02/44 373 941, jedalen@zsceska.sk

Počet tried: 2
Počet žiakov v školskom 2016/2017: 38
Oboznamovanie sa s cudzím jazykom: anglický
Cena lístka do školskej jedálne: 0,30 € (desiata), 0,72 € (obed), 0,25 € (olovrant)

Zápis do školského roka 2017/2018:
Deti sa do materskej školy prijímajú k začiatku školského roka od 10. apríla do 26. apríla alebo v priebehu školského roka, pokiaľ je voľná kapacita materskej školy.


Profil škôlky:

Podporuje starostlivosť o zdravie, telesný a duševný rozvoj, zdravú výživu, zlepšovanie životného prostredia. Výučba angličtiny od 4 rokov. Ponúka kurzy (korčuľovania, plávania, gymnastiky), krúžky (výtvarný, tanečný, práca s PC a IT) školu v prírode, divadlo, koncerty, oslavy sviatkov podľa ročných období, výlety do prírody, športové súťaže, brigády s rodičmi atď.
MŠ má opravenú a zateplenú celú budovu, vymenili sa okná a vchodové zadné dvere. Opravili sa balkóny spolu so zábradliami, vymenili sa stropné svietidlá za úsporné. Revitalizovala sa školská záhrada / výrub starých stromov, výsadba nových aj kríkov. Okolie detských preliezačiek sa vysypalo drevenou štiepkou/. Plánuje sa regulácia kúrenia a výmena sanity. V školskej záhrade sa plánujú osadiť nové hracie prvky.

Domovská základná škola:
Základná škola s materskou školou Česká 10