Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Materiály k rokovaniu MZ 16.06.2015

Materiály na MZ 16.06.2015 - kompletný zoznam materiálov na stiahnutie ako .zip archív.

 

Vytvorené: 08.06.2015 14:58, webman