Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Komunálne voľby: Zoznam zaregistrovaných kandidátov

Komunálne voľby: Zoznam zaregistrovaných kandidátov
25.09.2018 - Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 191/2014 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018. Najnovšie bol zverejnený zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov, ktorý si môžete pozrieť tu: Registrácia kandidátov. Zoznam obsahuje menný zoznam zaregistrovaných kandidátov v abecednom poradí rozdelených podľa volebných obvodov.
Detailné informácie nájdete na špecializovanej podstránke: Voľby do orgánov samosprávy obcí


Vytvorené: 27.09.2018 07:46, Tettinger Marek