Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Územný plán zóny Jelšová, Bratislava - Kramáre

Prerokovanie upraveného návrhu ÚPN Z Jelšová, Bratislava – Kramáre Upravený návrh Územný plán zóny Jelšová, Bratislava – Kramáre Regulačné listy Pripomienkovanie územného plánu

Pripomienkovanie môžete podať:Vytvorené: 10.04.2019 11:18, webman