Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Župné voľby 2017: Nové Mesto hľadá členov okrskových volebných komisií

06.10.2017 - Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá záujemcov o členov okrskových volebných komisií pre voľby do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať v sobotu 4. novembra 2017.
V prípade, že máte záujem stať sa členom komisie, kontaktujte organizačné oddelenie Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto na Junáckej ul. č. 1 (kancelária č. 405, telefón: 02/49 253 367, -233, e-mail: julia.cervenkova@banm.sk
libuse.jamnicka@banm.sk)

Ďakujeme.

Viac informácií o župných voľbách 2017 nájdete tu: www.banm.sk/volby-do-organov-samospravnych-krajov-2017/


Vytvorené: 07.11.2017 09:54, Borčin Ján