Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Zrušenie opatrení - vtáčia chrípka

23.03.2017 - Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava - mesto ruší opatrenia vydané v súvislosti s vtáčou chrípkou, vzhľadom na to, že v období od 11.2.2017 nebol v pôsobnosti RVaPS BA – mesto zaznamenaný žiadny nový prípad vtáčej chrípky.
Zrušenie opatrení


Vytvorené: 23.03.2017 06:50, webman
Hore
Hore
Hore