Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Zmeny v režime starostlivosti o mestskú zeleň

Zmeny v režime starostlivosti o mestskú zeleň
17.04.2019 - Téma starostlivosti o zeleň sa medzi nápadmi pre participatívny rozpočet objavuje pomerne často. Trápi nás nekvalitná starostlivosť o zeleň, sucho, klimatická zmena či nedostatok opeľovačov, ktorých existencia je nevyhnutná aj pre ľudí. Na tieto podnety reaguje aj mestský EKO-podnik VPS. V tomto roku prebehne zmena režimu starostlivosti o trávniky v správe našej mestskej časti. Obvykle sa komunálne plochy kosia 4-krát ročne a prednostne udržiavané plochy až 8-krát ročne.
Príliš veľká frekvencia kosenia má v čase sucha negatívne dopady na kvalitu trávnikov a klímu v meste a zároveň je finančne a organizačne náročná. EKO-podnik preto plánuje túto frekvenciu znížiť a zároveň bude na časti nekosených plôch vysievať kvetinové lúky. Tie sú nenáročné na údržbu, pozitívne ovplyvňujú mikroklímu prostredia a poskytujú dostatok potravy pre opeľovače.

Kancelária pre participáciu verejnosti

(Uverejnené v Hlase Nového Mesta č. 4/2019, nájdete ho na stránke: https://www.banm.sk/data/att/11198.pdf)


Vytvorené: 17.04.2019 09:44, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore