Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Zmena v zápise ženského priezviska osoby inej ako slovenskej národnosti bez koncovky slovenského prechyľovaniaVytvorené: 07.02.2020 11:10, webman