Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Zmena úradných hodín úseku osvedčovania listín a podpisov

26.06.2017 - Dňa  26. 06. 2017 (pondelok)  bude úsek osvedčovania listín a podpisov MÚ BANM, Junácka č. 1  po 15.00 hod. zatvorený. Klientom odporúčame využiť služby notárskeho úradu (napr. Notársky úrad JUDr. Imrišová, č. dv. 318/III. poschodie na MÚ Bratislava-Nové Mesto). Ďakujeme za pochopenie.


Vytvorené: 26.06.2017 14:07, Tettinger Marek
Hore
Hore
Hore