Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Zmena harmonogramu odvozu triedeného odpadu z rodinných domov vo vybraných uliciach - Nové Mesto

Zmena harmonogramu odvozu triedeného odpadu z rodinných domov vo vybraných uliciach - Nové Mesto
24.11.2022 - Z dôvodu zefektívnenia odvozu vrecového zberu triedeného odpadu je upravený odvoz vo vybraných uliciach od 1.12.2022 na každý párny štvrtok.
Uzavreté žlté a modré vrecia musia byť vyložené v deň zberu od 7:00 do 18:00 hod. na obvyklom mieste zberu zmesového komunálneho odpadu.
Toto miesto (a vrecia) musí byť viditeľné a dostupné pre posádku a zvozovú techniku spoločnosti OLO, a.s.

Harmonogram je pre vybrané ulice platný od 1. 12. 2022 do odvolania.

V rámci MČ Bratislava – Nové Mesto sa to týka ulíc:
Ahoj - Briežky
Bellova 114 z Ȏsmej ul.
Brečtanová 8 a 14C z Jedenástej ul.
Briežky
Brusnicová
Cesta na Kamzík
Čremchová
Desiata
Deviata
Dvanásta
Horné Židiny
Horská
Chrasťová 7 - z Cesta na Kamzík
Jedenásta
Jurská
Koziarka
Krahulčia
Laurotová
Lipovinová
Lopenícka
Mandľovníková
Mandľovníková 10 z Deviatej ul.
Mandľovníková 8 z Jedenástej ul.
Merlotová
Muštová
Na Koziarke
Na vtáčniku
Neronetová
Nová koziarka
Otonelská
Ôsma
Pálavská
Pezinská
Pinotová
Pyrenejská
Rizlingová
Rubinetová
Sliačska
Sovia
Strážny Dom
Sudová
Trinásta
Veltlínska
Vínna
Záruby

Pre ostatné ulice mestskej časti Nové Mesto, sa harmonogram nemení a odvoz odpadu prebieha každý párny piatok podľa aktuálne platného letáka
link: https://www.olo.sk/arte-content/uploads/2021/07/Zmena_zberu_triedeneho_zberu_2021_zmena_jesen_1-2_compressed-1.pdf . V ostatných mestských častiach Bratislavy sa harmonogram taktiež nemení.
Obyvateľom rodinných domov vybraných ulíc v mestskej časti boli tento týždeň od pondelka do dnes distribuované spoločnosťou OLO, a.s. letáky (v prílohe) priamo do poštových schránok. Zároveň obyvateľom týchto ulíc bude spoločnosť OLO, a.s. nasledujúci týždeň posielať sms s touto informáciou.
Informácia je zverejnená aj na webstránke spoločnosti OLO, a.s. : https://www.olo.sk/zmena-hmg-nm/ .
Informáciu o svojom odvozovom dni môžu obyvatelia zistiť aj prostredníctvom webstránky OLO, a.s.- link: https://www.olo.sk/odvozovy-den-triedeneho-odpadu-vrecovy-zber/ .


Vytvorené: 24.11.2022 07:06, webman
Hore
Hore
Hore