Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Zmena cudzojazyčného mena na slovenský ekvivalent a naopak

Zmena cudzojazyčného mena na slovenský ekvivalent
Zmena mena na cudzojazyčný ekvivalent


Vytvorené: 07.02.2020 09:54, webman