Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Zimné stanovištia na odpad v ťažko dostupných lokalitách Bratislavy

01.12.2017 - Oznamujeme občanom, že spoločnosť OLO aj v tomto roku pripraví tzv. zimné stanovištia – dočasne umiestnené zberné nádoby na zmesový komunálny odpad, v ťažko dostupných lokalitách Bratislavy.
Viac informácií nájdete v priloženej tlačovej správe.


Vytvorené: 01.12.2017 06:51, webman