Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Žiadosti a súvisiace dokumenty o poskytnutie pomoci v sociálnej výdajni

Prílohy: Súhlas rodiča so spracúvaním osobných údajov
                         Súhlas plnoletého dieťaťa so spracúvaním jeho osobných údajov
Prílohy: Súhlas rodiča so spracúvaním osobných údajov
                         Súhlas plnoletého dieťaťa so spracúvaním jeho osobných údajov             Prílohy: Súhlas osoby uvedenej v časti C so spracúvaním jeho osobných údajov
                         Súhlas rodiča so spracúvaním osobných údajov
                         Súhlas plnoletého dieťaťa so spracúvaním jeho osobných údajov


Vytvorené: 05.06.2018 07:36, webman