Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Žiadosť o úľavu v prípade vyhradeného parkovacieho miestaVytvorené: 20.04.2017 09:47, webman