Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Zeleň


späť na: oddelenie životného prostredia a územného plánovania


Vytvorené: 16.04.2010 09:05, Kamhiyehová Miriam Ing.