Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Zberný dvor v Rači rozširuje otváracie hodiny, budú ho môcť využívať aj Novomešťania

Zberný dvor v Rači rozširuje otváracie hodiny, budú ho môcť využívať aj Novomešťania
03.04.2019 - Bratislavská mestská spoločnosť OLO aj v roku 2019 spustí prevádzkovanie zberného dvora v mestskej časti Bratislava-Rača, Pri Šajbách 1, 831 06 Bratislava. Oproti minulému roku, budú rozšírené otváracie hodiny zberného dvora a navštíviť ho budú môcť aj obyvatelia ďalších dvoch mestských častí: Bratislava-Nové Mesto a Bratislava-Vajnory.
Zberný dvor sa nachádza Pri Šajbách, bude otvorený sezónne od 15. apríla do 30. novembra 2019, vždy v utorok a vo štvrtok od 11.00 do 18.00 hod. a v sobotu od 8.00 do 15.00 hod., s výnimkou štátnych sviatkov. Zberný dvor je určený pre pôvodcov komunálneho odpadu, ktorí sú zapojení do systému množstvového zberu komunálneho odpadu v Bratislave. Podmienkou vstupu je preukázanie trvalého alebo prechodného pobytu v mestskej časti Rača, Nové Mesto alebo Vajnory, prípadne preukázanie vlastníctva alebo nájmu záhrady, vyplnenie formulára návštevníka, dodržiavanie pokynov zamestnancov zberného dvora a vstup len s vozidlom do 3,5 tony.
Na zbernom dvore je možné bezplatne odovzdať objemný odpad (max. objem 150 kg osoba/rok), bio odpad zo záhrad a zelene (max. 3 vrecia osoba/týždeň), papier a lepenku, sklo, plasty, jedlé oleje a tuky. Je potrebné priniesť vopred roztriedený odpad. Spoplatnené je odovzdanie drobného stavebného odpadu sumou 0,078 eur/kg. Zamestnanci OLO zabezpečia odváženie drobného stavebného odpadu, poplatok obyvatelia uhrádzajú hlavnému mestu SR Bratislava. Zberný dvor prešiel úpravou Spoločnosť OLO prevádzkovala zberný dvor v Rači už v roku 2018, kedy sa realizovali aj viaceré úpravy. Boli zakúpené nové veľkokapacitné kontajnery, nová váha na drobný stavebný odpad a špeciálny veľkokapacitný lis na plasty. Inštalovali sa nové informačné tabule s cieľom poskytnúť návštevníkom väčší komfort a viac informácií o odpade, ktorý je možné na zbernom dvore odovzdať. Pribudol aj kamerový systém, aby sa zabránilo ukladaniu odpadu mimo areálu zberného dvora.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe.


Vytvorené: 03.04.2019 14:52, webman
Hore
Hore
Hore