Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Zber starých spotrebičov

Zber starých spotrebičov
18.03.2019 - Ak máte doma nepotrebnú bielu techniku, ktorej sa chcete zbaviť, nemusíte mať ani auto. Mestská časť Nové Mesto v spolupráci so spoločnosťou ENVIDOM zabezpečuje jarný zber elektroodpadu. V sobotu 4. mája 2019 obyvateľom Nového Mesta bezplatne odvezieme nepotrebný elektroodpad na ekologickú recykláciu.

AKO NA TO?

1. Najneskôr do 1. mája 2019 si objednajte zber elektroodpadu: 
online prostredníctvom www.zberelektroodpadu.sk
prostredníctvom Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto: www.banm.sk/objednavka-zber-elektroodpadu/, 
alebo osobne na podateľni Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto na Junáckej 1

2. Nahláste nasledovné údaje:
  • druh a počet spotrebičov, ktoré potrebujete odviezť 
  • meno, priezvisko, telefonický kontakt 
  • presnú adresu, z ktorej potrebujete spotrebiče odviezť

3. V deň zberu 4. mája 2019 do 8:00 hod. ráno vyložte elektroodpad do vchodu bytového domu resp. za bránu rodinného domu.
 

Prosíme, prečítajte si aj tieto dôležité pokyny k zberu:

  • Spotrebiče nevykladajte na ulicu. Mohli by ich vziať neoprávnení zberači, neodborne ich rozobrať, nepredajné komponenty odhodiť a prispieť tak k vzniku čiernych skládok vo Vašom okolí.

  • Ak sa nám z dôvodu dopravného zdržania nepodarí prevziať Vami nahlásený elektroodpad do 14:00, kontaktujte nás do 14:30 na 0907 434 303, aby sme v priebehu dňa stihli odviezť spotrebiče zo všetkých nahlásených adries, elektroodpad nevynášame z bytov, pivníc či povál.

  • Nezbierame televízory a monitory! Ostatný elektroodpad (chladničky, práčky, počítače bez monitorov, rádia, DVD a pod.) Vám odoberieme.

Mestská časť Bratislava –Nové Mesto informuje, že osobné údaje občanov spracováva ako sprostredkovateľ v mene organizácie ENVIDOM – Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu, a to len za účelom vykonania mobilného zberu elektroodpadu.


Vytvorené: 18.03.2019 16:21, Tettinger Marek
Hore
Hore
Hore