Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Zber kuchynského bioodpadu: dôležité informácie pre ulice Čajakova, Smrečianska, Lopenícka a Pyrenejská

Zber kuchynského bioodpadu: dôležité informácie pre ulice Čajakova, Smrečianska, Lopenícka a Pyrenejská
25.07.2022 - Aktuálne informácie ku zberu kuchynského bioodpadu!
Ulice Čajakova a Smrečianska sú na odvoz kuchynského bioodpadu a distribúciu balíčkov priradené do mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, o čom boli obyvatelia dotknutých rodinných domov informovaní oddelením miestnych daní a poplatkov magistrátu hl. m. SR Bratislava. Distribúcia pre túto mestskú časť je plánovaná od 5.9.2022 do 27.9.2022, pričom spoločnosť OLO. a.s. im zašle cca 3 dni pred adresnou distribúciou SMS.
V prípade rodinných domov na uliciach Lopenícka a Pyrenejská, ktoré už majú zriadené spoločné odvozné miesto zmesového komunálneho odpadu, bude toto spoločné miesto totožné s miestom odvozu kuchynského bioodpadu, o čom bude obyvateľov príslušných rodinných domov informovať spoločnosť OLO, a.s. listom pri distribúcii nástrojov zberu kuchynského bioodpadu.

Viac o zbere kuchynského biodpadu v Novom Meste si môžete prečítať tu: https://www.banm.sk/nove-mesto-sa-pripaja-k-zberu-kuchynskeho-bioodpadu-od-18-jula-zacne-distribucia-zbernych-balickov/


Posledná aktualizácia: 25.07.2022 11:18
Hore
Hore
Hore