Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Záznamy z roku 2015

Archív najnovších záznamov z rokovania Miestneho zastupiteľstva Bratislava - Nové Mesto nájdete na stránke www.zastupitelstvo.sk v sekcii Archív Bratislava - Nové Mesto.

7. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Nové Mesto 1. časť

7. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Nové Mesto 2. časť

7. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Nové Mesto 3. časť

7. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Nové Mesto 4. časť

7. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Nové Mesto 5. časť

5. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Nové Mesto

4. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Nové Mesto

3. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Nové Mesto 1. časť

3. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Nové Mesto 2. časť

3. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Nové Mesto 3. časť

2. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Nové Mesto 1. časť

2. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Nové Mesto 2. časť

2. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Nové Mesto 3. časťVytvorené: 25.02.2015 08:45, Tettinger Marek