Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Záznamy z roku 2014

Rokovanie MZ 11.2.2014
 

Rokovanie MZ 15.04.2014

7. mimoriadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 26. júna 2014

22. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 09.09.2014

1. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 12. decembra 2014Vytvorené: 25.05.2014 19:00, Tettinger Marek