Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Záznamy z roku 2013

Rokovanie MZ 11.06.2013

Rokovanie MZ 16.04.2013

Rokovanie MZ 15.03.2013

Rokovanie MZ 12.02.2013Vytvorené: 07.08.2013 09:11, Tettinger Marek