Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Záznamy z roku 2012

Rokovanie MZ 11.12.2012

Rokovanie MZ 13.11.2012

Rokovanie MZ 25.09.2012Vytvorené: 07.08.2013 09:21, Tettinger Marek