Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Záujem o základné školy v Novom Meste rastie, zapísali takmer 700 prvákov

Záujem o základné školy v Novom Meste rastie, zapísali takmer 700 prvákov
11.05.2020 - Záujem o základné školy v bratislavskom Novom Meste z roka na rok rastie. Počas aprílového zápisu prvákov pre školský rok 2020/2021, ktorý sa kvôli mimoriadnym protivírusovým opatreniam konal elektronicky, zapísali rodičia do ôsmich škôl v správe mestskej časti 695 detí.
Je to o 79 detí viac, ako bolo do prvých ročníkov zapísaných minulý rok. Opäť sa len potvrdilo dobré meno a kvalita našich základných škôl a učiteľov. Rovnako dôležité je aj moderné a bezpečné prostredie, v ktorom sa deti vzdelávajú, preto pravidelne investujeme množstvo financií do rekonštrukcie našich škôl a ich areálov,“ povedal starosta Nového Mesta Rudolf Kusý.
Najväčší záujem je už tradične o školu Za kasárňou, ktorá je jednou z najväčších základných škôl v Bratislave. Rodičia sem tento rok zapísali 177 detí. Škola je známa intenzívnou výučbou cudzích jazykov, nemčina je tu povinná už od 1. ročníka a v 3. ročníku sa pridáva aj angličtina. Nasledujú ZŠ Sibírska (96), ZŠ Cádrova (88), ktoré taktiež kladú dôraz na cudzie jazyky a ZŠ Kalinčiakova (74), ktorá sa špecializuje na rozvoj športových talentov.
Z celkového počtu zapísaných 695 detí majú prevahu chlapci (379). V porovnaní s minulým rokom stúpol počet odkladov povinnej školskej dochádzky (zo 46 na 75).
Kvôli koronakríze sa zápis prvý raz konal bez osobnej prítomnosti detí a rodičov v školách. Prihlášky do škôl zasielali rodičia elektronicky. „Elektronický zápis prebehol bez problémov. Za to, ako ho školy v tomto zložitom období zvládli, im patrí vďaka. Ukázalo sa, že v Novom Meste sa vieme včas a kvalitne pripraviť aj na takéto situácie a výzvy,“ uviedol starosta Kusý.
Aj tento rok školy evidujú veľký záujem aj u mimonovomestských detí a rodičov. Viac ako sto zapísaných detí pochádza z iných bratislavských mestských častí, 68 dokonca z miest a obcí mimo Bratislavy.


Vytvorené: 11.05.2020 13:42, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore