Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Záujem o novomestské školy stále rastie, rodičia zapísali do nového školského roka 570 prvákov

Záujem o novomestské školy stále rastie, rodičia zapísali do nového školského roka 570 prvákov
15.04.2019 - Záujem o základné školy v bratislavskom Novom Meste je z roka na rok väčší. Do prvých ročníkov pre školský rok 2019/2020 zapísali rodičia 570 detí. Zápis prvákov do ôsmich novomestských škôl sa konal v piatok 5. a v sobotu 6. apríla.
Minulý rok sme zaznamenali zvýšený počet zapísaných prváčikov o 18, tento rok je to o 11 detí viac ako vlani. Nárast potvrdzuje dobré meno a vysokú úroveň našich škôl. Školstvo je našou dlhodobou prioritou. Aj preto každoročne investujeme množstvo financií do rekonštrukcie našich škôl a ich areálov, ktoré tak môžu žiakom a učiteľom poskytovať moderné a bezpečné prostredie,“ povedal starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Rudolf Kusý. Medzi zapísanými prvákmi majú prevahu chlapci.
Najviac prváčikov pre školských rok 2019/2020 eviduje tradične Základná škola Za kasárňou (126 zapísaných), ktorá je vyhľadávaná aj pre intenzívnu výučbu cudzích jazykov. Nemčina je tu povinná už od 1. ročníka, angličtina od 3. ročníka. Veľký záujem bol tento rok aj o Základnú školu Česká s 81 prvákmi, ktorá ponúka okrem iného rozšírené vyučovanie hudobnej výchovy. Angličtinu sa učia už prváčikovia, na druhom stupni sa vyučuje ako druhý cudzí jazyk ruština. Tretí najväčší záujem bol o Základnú školu Sibírska (80 zapísaných), ktorá poskytuje prvákom vyučovanie angličtiny a formou krúžkov nemčinu. Taktiež je to jediná škola s ponukou čínskeho jazyka.
Viac ako štyri stovky zapísaných prvákov pochádzajú priamo z mestskej časti Nové Mesto, vyše sto z ostatných mestských častí Bratislavy a viac ako šesťdesiat dokonca z miest a obcí mimo hlavného mesta. Ďalších 46 detí bolo zapísaných do prvých ročníkov s odloženým nástupom na školskú dochádzku o jeden rok.


Vytvorené: 15.04.2019 10:49, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore